đi qua hơn nửa đời người, tôi ước mình biết đến 25 điều này sớm hơn một chút

Để lại ý kiến của bạn