Để cả đời sống bình yên thì hãy khắc cốt ghi tâm mười nghiệp quả này

Nếu không thực hiện mười nghiệp quả này thì cả đời bạn bất an, đau khổ.

Mười ác nghiệp

Những ác nghiệp của thân:

1. Có người sát sanh, tàn nhẫn, tay lấm máu, tâm chuyên sát hại đả thương, tâm không từ bi đối với các loài hữu tình.

2. Không đủ sống, hay phải vất vả kiếm sống.

Những gì bạn có chỉ là tài sản chung với những người khác.

Mùa màng ít và thưa thớt, không đủ để cứu đói, bị hư hại hay không mọc lên; hạn hán kéo dài quá lâu; mưa quá nhiều: cây trồng héo khô hoặc chết.

3. Người ấy sống tà hạnh với các dục lạc, liên hệ đến dục tình với các hạng nữ nhân có mẹ cha che chở, có anh che chở, có chị che chở, có bà con che chở, đã có chồng, được hình phạt gậy gộc bảo vệ, cho đến những nữ nhân được trang sức bằng vòng hoa.

Bốn ác nghiệp của khẩu

1. Nói dối

Không ai tin lời bạn, ngay cả khi bạn nói sự thật.

Người khác lúc nào cũng lừa gạt bạn.

Những việc bạn hợp tác với những người khác không phát đạt và mọi người không làm việc hòa hợp với nhau; mọi người đang lừa đảo nhau và sợ hãi, có nhiều điều để lo lắng.

2. Người ấy là người nói “hai lưỡi”.

Nghe điều gì ở chỗ này, đi đến chỗ kia nói để sanh chia rẽ ở những người này.

Như vậy, người ấy ly gián những kẻ hòa hợp, hay xúi giục những kẻ ly gián, ưa thích phá hoại, vui thích phá hoại, nói những lời đưa đến phá hoại.

để cả đời sống bình yên thì hãy khắc cốt ghi tâm mười nghiệp quả này

3. Người ấy là người nói lời thô ác, nặng nề.

Khi người ta nói chuyện với bạn, lúc nào họ cũng có vẻ như sắp gây chuyện với bạn.

4. Người ấy nói những lời phù phiếm, những lời không lợi ích, những lời phi pháp, nói những lời không đáng gìn giữ.

Vì nói phi thời, nên không ai tôn trọng điều bạn nói, không ai nghĩ lời bạn nói có giá trị.

Ba ác nghiệp của ý

1. Có người có tham ái, tham lam tài vật kẻ khác.

2. Người có tâm sân, khởi lên hại ý, hại niệm như sau:

“Mong rằng những loài hữu tình này bị giết, hay bị tàn sát, hay bị tiêu diệt, hay bị tàn hại, hay mong chúng không còn tồn tại”.

3. Người có tà kiến, sự ngu muội chế ngự cá tính của bạn và bạn trở thành người gian trá

Con người, nếu không đoạn trừ mười ác nghiệp này thì mãi chỉ đem lại khổ đau cho chính mình ngay trong đời sống hiện tại và sau khi thân này kết thúc phải đi về cõi dữ, ác thú, địa ngục.

– Sưu tầm –

Để lại ý kiến của bạn