đây là lý do vì sao dù có đi chùa lạy phật cũng bị hao tổn phúc đức, cuộc sống bấp bênh 1

Để lại ý kiến của bạn