Đàn ông không vô tâm, chẳng qua là đàn bà quá để tâm

Đàn ông không vô tâm, chẳng qua là đàn bà quá để tâm

Đàn ông không vô tâm, chẳng qua là đàn bà quá để tâm

Để lại ý kiến của bạn