Cuộc đời vốn không trọn vẹn, chớ vì việc nhỏ mà đánh mất đi việc lớn 1

Cuộc đời vốn không trọn vẹn, chớ vì việc nhỏ mà đánh mất đi việc lớn

Để lại ý kiến của bạn