cuộc đời thành hay bại đôi lúc chỉ gói gọn trong chữ tĩnh 1

Để lại ý kiến của bạn