cuộc đời nắng – gió là ở chính mình, tức giận – tính toán – đau khổ tự thân có thể hóa giải 1

Để lại ý kiến của bạn