Cuộc đời lên voi xuống chó đã giúp tôi thấm thía

Cuộc đời lên voi xuống chó đã giúp tôi thấm thía

Cuộc đời lên voi xuống chó đã giúp tôi thấm thía

Để lại ý kiến của bạn