cuộc đời con người như những chuyến tàu, đừng mải mê chạy theo chuyến tàu của người khác mà hãy chọn chuyến tàu cho riêng mình

Để lại ý kiến của bạn