Cuộc đời, có bao lâu đâu để mà buồn (2)

Để lại ý kiến của bạn