con người trách móc phật không giúp đỡ, nhưng nguyên do là đâu 1

Để lại ý kiến của bạn