có thể thay đổi được vận mệnh xấu xí không 1

Để lại ý kiến của bạn