có những điều nên biết sớm, đừng để gần đất xa trời mới nhận ra thì đã quá muộn 1

Để lại ý kiến của bạn