Chữ Nhẫn

Nhẫn Nhịn không thể tách rời trong cuộc sống con người, để thành công phải nhẫn, mưu sinh tồn tại phải nhẫn, giải quyết khó khăn phải nhẫn.

Loading...

Nhẫn một lúc trời yên biển lặng,

Lùi một bước biển rộng trời cao.

Nhẫn không có ý là hèn nhát, cũng không phải là bất tài.

Nó không thể thiếu trong trí tuệ loài người, nó là tấm lòng, một sự biết điều, một đức tính tốt.

Có thể nói nhẫn nhịn là lọai nghệ thuật bắt buộc để chúng ta đi đến thành công.

Con người sống trong một môi trường đầy sự cạnh tranh, đa số đều có cảm giác vô cùng gấp rút, tâm tư thay đổi, chuyển động và phong phú.

Mọi người đều muốn nhân cơ hội tốt đẹp này làm việc kiếm nhiều tiền, làm nên nghiệp lớn, làm rạng rỡ giá trị nhân sinh của bản thân, tìm được vị trí ổn định cho mình.

Nhưng thời thế chỉ cung cấp cơ hội, chứ không đảm bảo cho mỗi người đều có thể đạt được thành công.

chữ Nhẫn

Nhẫn là hành vi của người mạnh, là phương thức của người thành công và là sách lược của người chiến thắng.

Loading...

Trong cuộc sống và công việc “ Chữ Nhẫn” sẽ tạo cho chúng ta cơ hội, làm cho chúng ta có được tiền tài của cải.

Nhịn được cái tức một lúc, tránh được cái lo trăm ngày.

Muốn hoà thuận trên dưới, nhẫn nhịn đứng hàng đầu.

Cái gốc trăm nết, nhẫn nhịn là cao.

Cha con nhẫn nhịn nhau, vẹn toàn đạo lý.

Vợ chồng nhẫn nhịn nhau, con cái khỏi bơ vơ.

Anh em nhẫn nhịn nhau, trong nhà thường êm ấm.

Bạn bè nhẫn nhịn nhau, tình nghĩa chẳng phai mờ.

Tự mình nhẫn nhịn trước, ai ai cũng mến yêu.

Người mà chưa biết nhẫn, chưa phải là người hay.

Loading...

-Sưu tầm-

Để lại ý kiến của bạn

error: Content is protected !!