cho dù bạn là ai cũng nên hiểu vết thương nặng nề khiến con người ta đau khổ nhất 1

Để lại ý kiến của bạn