Chỉ có 2 thứ trong đời

Có 2 thứ bạn nên tiết kiệm,

đó là sức khỏe và lời hứa.

Có 2 thứ bạn phải cho đi,

đó là tri thức và lòng tốt.

Có 2 thứ bạn phải thay đổi,

đó là bản thân và nhận thức.

Có 2 thứ bạn phải giữ gìn,

đó là niềm tin và nhân cách.

Có 2 thứ bạn phải trân trọng,

đó là gia đình và hiện tại.

Có 2 thứ bạn phải tự mình thực hiện,

đó là lao động và chịu trách nhiệm với việc mình làm.

Có 2 thứ bạn phải lãng quên,

đó là đau thương và hận thù.

Có 2 thứ bạn phải khắc ghi,

là công ơn Mẹ Cha và sự giúp đỡ của người khác.

Có 2 thứ bạn buộc phải có để là người thành công,

đó là đam mê và lòng kiên trì.

Có 2 thứ bạn không được làm,

đó là hãm hại người khác và phản bội lòng tin.

chỉ có 2 thứ trong đời

Có 2 thứ bạn phải bảo vệ,

đó là danh tín và lẽ phải.

Có 2 thứ bạn phải chấp nhận,

là cái chết và sự khác biệt.

Có 2 thứ bạn phải kiểm soát,

đó là bản năng và cảm xúc.

Có 2 thứ bạn phải tránh xa,

đó là cám dỗ và sự ích kỷ.

Có 2 thứ bạn luôn phải sử dụng mà đừng hà tiện,

là tiền bạc và kinh nghiệm.

Có 2 thứ bạn không được sợ sệt,

là cái ác và sống thật.

Có 2 thứ bạn phải nuôi dưỡng,

là tình yêu và sự bao dung.

Có 2 thứ mà bạn cần phải đạt được trong cuộc sống,

đó là thành đạt và hạnh phúc.

Có 2 thứ bạn phải luôn sẵn sàng,

đó là khó khăn và ngày mai.

Có 2 thứ bạn phải luôn ghi nhớ,

Đó là thực hiện những điều trên

Và làm thật tốt chúng trong cuộc sống hàng ngày.

– Sưu tầm –

Để lại ý kiến của bạn