chỉ cần khắc cốt ghi tâm 5 điều này, mọi chông gai đường đời đều biến thành nhỏ bé 1

Để lại ý kiến của bạn