cái gì của bạn cuối cùng sẽ thuộc về bạn, vậy nên không cần quá cưỡng cầu 3

Để lại ý kiến của bạn