Bạn và tôi

Bạn & tôi đều xuất phát như nhau,

đó là được có mặt trên cuộc đời này.

Bạn và tôi đều có điểm giống nhau,

đó là cố gắng vun xới cho cuộc sống của mình ngày càng tốt đẹp hơn.

Bạn và tôi đều nhận được những thành quả sau một quá trình dài cố gắng.

NHƯNG …

Sinh ra như nhau không hẳn hoàn cảnh đã giống nhau.

Cố gắng giống nhau chưa chắc mức độ đã bằng nhau.

Nhận được thành quả đâu thể nào giống nhau.

Có thể bạn nhận được những điều tốt đẹp và vĩ đại thể hiện bên ngoài, có thể bạn nhìn thấy được nó, mọi người cũng nhìn thấy được nó.

Nhưng điều đó không chứng minh được bạn cố gắng nhiều hơn tôi hay bạn tài giỏi hơn tôi.

Vì tôi cũng nhận được những thành quả tốt đẹp, khác chăng nó là sự tiềm ẩn nên bạn không thể thấy, chỉ có người trong cuộc mới thấy được mà thôi.

bạn và tôi

Đừng quá mãn nguyện với những gì bạn đạt được, đừng ngủ quên trên chiến thắng mà xem thường đối phương.

Cuộc sống này là một bữa tiệc Buffet mà mọi người phải biết cách chia sẻ cho nhau vì ai cũng có phần chứ không phải chiến trường mà phân định người thắng kẻ thua.

Hơn nữa, cuộc sống là tập hợp của những điều bất ngờ, bạn nghĩ thế nhưng sự thật đâu phải thế, bạn nghĩ bạn tài giỏi nhưng có biết bạn chỉ đứng ở hàng thứ mấy tỉ của thế giới rộng lớn này.

Ai cũng có những thành công theo cách riêng của họ.

Bạn không nhận thấy không có nghĩa là người đó không thành công

-Sưu tầm-

Để lại ý kiến của bạn