Bạn đã thật sự trưởng thành hay chưa ?

Giả sử có một bài toán cộng trừ như thế này:

1 + 2 – 5 = ??

Lúc 3-4 tuổi, có khi ta không biết 1 + 2 là bao nhiêu.

Vấn đề quá lớn!

Lớn lên một chút, ta được học rằng 1 + 2 = 3,

Nhưng ta lại được học rằng 3 thì nhỏ hơn 5 cho nên không thể lấy 3 trừ 5.

Thế nên ta kết luận bài toán này không làm được, đề sai!

Lớn thêm chút nữa, người ta lại nói cho ta rằng trên đời có số gọi là số âm, và 3 – 5 sẽ được kết quả là “âm 2″.

Đến đây thì kiến thức đã ngang bằng với vấn đề, đủ để giải quyết vấn đề.

bạn đã thật sự trưởng thành hay chưa

Sau đó ta lại học đến toán nhân, toán chia, phương trình, hệ phương trình, lượng giác, tích phân..

Muôn vạn vấn đề phức tạp.

Khi ngày ngày đối mặt, giải quyết những vấn đề “tầm cỡ” như vậy mà gặp lại bài toán này chắc nó chẳng lớn hơn con kiến là bao.

Có thể thấy rằng ở mỗi thời điểm khác nhau, vấn đề cũng chỉ là vấn đề,

Nó nhỏ hay lớn là so với tầm vóc, trí tuệ của mỗi người chúng ta.

Đừng bao giờ nghĩ rằng ta có thể yêu cầu cuộc đời đổi cho một đề bài dễ hơn, mà hãy làm cho bản thân lớn hơn vấn đề.

Sống cũng giống như đi học vậy, mỗi lúc ta đều sẽ gặp những đề bài, giải được chúng thì ta sẽ học được tiếp chương sau, ta sẽ gặp những vấn đề mới, và tiếp tục lớn lên.

-Sưu tầm-

Để lại ý kiến của bạn