Bài thơ SỐNG

“Sống không giận, không hờn, không oán trách

Sống mỉm cười với thử thách chông gai

Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai

Sống chan hòa với những người chung sống.

bài thơ sống

Sống là động, nhưng lòng luôn bất động

Sống là thương, nhưng là chẳng vấn vương

Sống yên vui, danh lợi mãi coi thường

Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.”

-Sưu tầm-

Để lại ý kiến của bạn