ba tội bất hiếu, không con nối dõi là lớn nhất, thực ra bị hiểu lầm suốt nghìn năm qua 1

Để lại ý kiến của bạn