ai rồi cũng sẽ phải già, những lời sau đây chính là chân thực nhất 1

Để lại ý kiến của bạn