9 giới hạn làm người có thể khiến suy nghĩ, cuộc đời của bạn hoàn toàn thay đổi

Có những thứ đơn giản mà con người thường ít khi nhận ra, 9 điều dưới này, là phụ nữ nhất định không được quên.

Đời người là biển khổ, của tranh giành, tham sân si, mạn nghi ác kiến…

Con người đua đả tranh giành, người này mưu hại người kia để giành quyền lợi.

Người độc thân thì tính trăm phương ngàn kế để lấy được người giàu có.

Trong gia đình thì làm việc vất vả, nhọc nhằn để lo cơm áo gạo tiền, rồi thương yêu xa lìa khổ, oán ghét mà gặp nhau hoài lại càng khổ hơn, mong cầu mà không được cũng khổ, thân ốm yếu hoặc sung mãn quá cũng khổ.

Không ít người than trời mình khổ.

Người đời thường trách đất kêu trời, than khổ đủ thứ chuyện vì nghèo khó, vì bệnh tật, vì thất nghiệp, vì thất tình, vì mất mát, vì chia lìa.

Tuy nhiên, cũng có không ít người giàu có, khỏe mạnh, có sự nghiệp, có tình yêu nhưng vẫn kêu khổ, khổ ơi là khổ.

Người già than khổ đã đành, người trẻ cũng lại than khổ.

Người ngu dốt than khổ, kẻ thông minh cũng than thở đủ thứ chuyện.

Nói tóm lại, già trẻ, lớn bé mỗi người đều có nỗi khổ niềm đau riêng.

9 giới hạn làm người có thể khiến suy nghĩ, cuộc đời của bạn hoàn toàn thay đổi

Dưới đây là 9 giới hạn làm người, bắt buộc bạn phải ghi nhớ

1. Nghèo, vẫn phải có nhân cách

2. Có thể theo đuổi giàu có, nhưng không tham lam vô độ

3. Có thể nêu ý kiến, nhưng đừng gây thị phi

4. Không làm người tốt, nhưng đừng hại người khác

5. Không làm quân tử nhưng nên tránh xa tiểu nhân

6. Có thể nhẫn nhịn sự tùy tiện, nhưng nghiêm cấm suy đồi

7. Không có học vị, nhưng đừng để mất nhân phẩm

8. Có thể phong lưu, bay bổng nhưng không thể vô lại

9. Không nói cảm ơn, nhưng không thể không hiểu ơn huệ.

– Sưu tầm –

Để lại ý kiến của bạn