6 điều tựa như vàng ngọc để không kết giao nhầm người

Cổ nhân có câu:

“Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”,

Việc kết giao bạn bè, tìm kiếm bạn đời, đối tác làm ăn… thì người đó đều có thể ảnh hưởng lớn đến cuộc đời của mình

Đây là 6 quy tắc tựa như vàng ngọc của người xưa để lại cho người đời sau, có quy chuẩn để đối chiếu,không nhìn lầm người khi kết giao.

1. Việc đầu tiên là xem lễ nghĩa

Có câu “Tiên học lễ”.

Một người dù rất thành công nhưng vẫn một mực khiêm nhường, coi trọng lễ nghĩa tôn sư trọng đạo thường được rất nhiều người tôn kính.

Từ xưa đến nay, một bậc hiền tài làm thành việc lớn, lưu danh muôn đời cũng thường là người hiểu biết Nhân-Lễ-Nghĩa.

2. Xem mức độ cao quý của một người, nhìn vào cách người đó tiến cử

Một người sau khi đã có địa vị cao sang, thì phải nhìn vào cách tiến cử người của người đó ra sao.

Người tài giỏi thường cũng nhìn đúng người, lựa chọn người phù hợp với mình.

3. Xem đức hạnh một người giàu có, nhìn vào cách họ tiêu tiền

Một người sau khi đã giàu có rồi mà vẫn bảo trì được bản tính cần kiệm, không phung phí, không khoe khoang thì đó mới là người có phẩm hạnh chân chính.

6 điều tựa như vàng ngọc để không kết giao nhầm người

4. Nghe một người nói có đáng tin không, nhìn vào cách họ làm

Nếu một người chỉ nói mà không làm tức là chỉ nói suông, nói mạnh miệng  mà không có hành động thực tế thì là người không đáng tin.

5. Xem bản chất bên trong của một người, nhìn vào sở thích, hành vi của họ

Có câu:

“ Người thế nào của chiêm bao là vậy”

Trong tâm một người suy nghĩ điều gì, yêu thích điều gì, thì sẽ phản ánh ra ngoài thông qua lời nói, hành vi của người ấy.

6. Xem một người có phải là ti tiện hay không, hãy nhìn vào những điều mà họ tuyệt đối không làm

Người quân tử luôn có một chuẩn tắc và nghiêm khắc với bản thân mình.

Họ tuyệt đối không làm điều xằng bậy, không làm việc trái với đạo lý, gặp người quyền thế mà không xu nịnh, gặp người mạnh thì không sợ, gặp người yếu hơn mình thì không bắt nạt.

Người “ti tiện, hèn hạ” thường không việc gì không dám làm, thậm chí đánh mất cả sự tôn nghiêm của bản thân mình.

-Sưu tầm-

Để lại ý kiến của bạn