6 cách cải biến vận mệnh một con người

Số mệnh của một người là do trời định nhưng phúc họa của một người lại là do bản thân tự chiêu mời.

Một người có số mệnh không may mắn nhưng vẫn có thể cải biến được, điều này hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân mình.

Dưới đây là những cách hay giúp cải biến vận mệnh, bạn hoàn toàn có thể tham khảo cho chính mình để cuộc đởi luôn may mắn, tốt đẹp:

1. Có lòng tin

Bất luận gặp phải điều gì phải có lòng tin ở chính mình, đừng khinh thường bản thân.

Người xưa có câu: “Nếu bạn muốn mình trở thành người như thế nào, chỉ cần cố gắng thực hiện, bạn sẽ đạt được điều đó!”.

Con người một khi mất lòng tin, không tin tưởng mình làm được điều gì thì ngay cả việc bắt tay vào họ cũng không dám, chứ nói gì đến chuyện thành công.

2. Tích công đức

Cổ nhân nói: “Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo”.

Cho dù là văn hóa Nho gia, hay là Phật, Đạo gia, đều đề xướng giúp người tích đức hành thiện, từ đó mà thay đổi vận mệnh.

Trường hợp ví dụ kinh điển nhất là câu chuyện Viên Liễu Phàm đời Minh cải biến vận mệnh.

Sau này người ta dạy “Liễu Phàm tứ huấn” (4 giáo huấn của Liễu Phàm) để răn dạy hậu thế nhận thức được sự chân thực của vận mệnh, tiêu chuẩn phân biệt rõ thiện ác, phương cách sửa chữa lỗi lầm, từ đó thấy được những công hiệu linh nghiệm của việc hành thiện tích đức.

Đây cũng là câu chuyện thay đổi vận mệnh làm gương cho mọi người.

3. Gần lành tránh dữ

Gần lành tránh dữ là hướng đến những điều tốt đẹp, may mắn, tránh xa điều ác, hung dữ.

Trong đời người, chúng ta cần phải luôn phân tích tình huống, xem xét thời thế, minh bạch lành dữ họa phúc.

Khi hoàn cảnh tốt lành thì cần thừa thế mà tiến lên; khi hoàn cảnh hung hiểm, thì cần dè chừng, cần thận, cũng là lùi một bước biển rộng trời trong.

6 cách cải biến vận mệnh một con người

4. Chọn nghề và chọn bạn đời

Nam sợ làm nhầm nghề, nữ sợ lấy nhầm chồng.

Một sự nghiệp thành công, ít cũng vài năm, nhiều thì mười năm, ba mươi năm.

Một người trước tiên cần lập chí theo nghề có hi vọng thành công nhất, sau đó kiên định không ngừng làm việc.

“Gia hòa vạn sự hưng”, vợ chồng hòa thuận, hai người ý đồng lòng thì quả thực là quý hơn vàng.

Đằng sau một người đàn ông thành công, luôn có một người phụ nữ vĩ đại; đằng sau một người phụ nữ hạnh phúc đều có một người đàn ông đáng tin cậy.

5. Biết tha thứ cho người khác

Người xưa thường nói: “Không trách lỗi lầm của người khác, không bới móc đời tư, không nhớ việc ác cũ của người”.

Nếu bạn có thể làm được ba điều này thì có nghĩa là bạn có thể tiến thêm một bước lớn trên con đường tu dưỡng đức.

Các tôn giáo thường dạy con người cần “khoan dung vị tha”, “dung nhẫn”.

Khi người khác làm những việc có lỗi với bạn, có thể họ có lí do hoặc những nỗi khổ tâm của bản thân, vậy bạn hãy đặt mình vào vị trí của họ để hiểu, cố gắng nhìn vào mặt tốt của đối phương, không nhớ đến những điểm xấu của người khác, như vậy tự nhiên bạn sẽ có được một sự đồng cảm.

Tâm cũng từ đó mà trở nên bình thản tĩnh tại.

Quân tử độ lượng, tiểu nhân hẹp hòi.

Đồng thời, đừng canh cánh trong lòng những chuyện quá khứ không đáng nhớ.

Những chuyện quá khứ là những chuyện đã xảy ra, không thể thay đổi được, hãy để nó qua đi, như vậy mới có thể giảm thiểu được rất nhiều sự phiền não, trong lòng mới có thể nhẹ nhàng, thoải mái.

6. Kết giao quý nhân

Kết giao quý nhân tức là chọn người thiện mà kết giao.

Người xưa có câu: Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng.

Nếu xung quanh chúng ta đều là những người đạo đức cao thượng, thì chúng ta cũng sẽ trở nên đạo đức cao thượng.

Cũng như vậy, nếu chúng ta luôn luôn kết giao với những người đạo đức thấp kém, dần dà, phẩm hạnh của chúng ta cũng trở nên xấu đi.

– Sưu tầm –

Để lại ý kiến của bạn