5 loại sự tình chiêu mời vận rủi cho bản thân và gia đình

Người phương Đông nói chung và người Việt Nam nói riêng rất coi trọng phong thủy.

Bởi vậy, từ việc lớn như xây nhà, cưới hỏi, xuất hành, hay đến việc khác như đặt hướng giường… người ta đều xem xét ngày giờ, vị trí cho thích hợp.

Hết thảy những điều đó cũng là bởi vì mong muốn điềm may, tránh điều chẳng lành.

Nhưng nếu chỉ làm như vậy, liệu có tác dụng không?

Trong “Khổng Tử gia ngữ” có ghi chép lại một điển cố như thế này.

Một hôm, Quốc vương nước Lỗ đến thỉnh giáo Khổng Tử về vấn đề phong thủy: “Ta nghe nói rằng, mở rộng nhà về phía đông là một việc không may mắn có phải không?”

Khổng Tử nói: “Ta nghe nói thiên hạ có năm loại sự tình là ngàn vạn lần không được làm, nhưng việc mở rộng nhà về phía đông lại không nằm trong số ấy.”

Vậy năm loại sự tình xấu mà Khổng Tử dạy, ấy là gì?

1. Vì lợi ích của mình mà làm tổn hại người khác – bản thân sẽ chẳng lành

Khổng Tử giảng về điều này, chính là hại người ích ta, sẽ khiến bản thân nhận phải những điều không may mắn.

Nhiều người thường xuyên đi dâng hương, cúng bái, mang các vật có phong thủy tốt nhưng tâm địa lại không tốt thì sự sao có thể lành được?

Điều này cũng chính là phù hợp với Thiên lý “thiện ác hữu báo”.

Làm hại người khác để chiếm lợi cho mình là làm điều ác, không những không may mắn mà còn khiến bản thân phải chịu quả báo.

2. Bỏ già dưỡng trẻ – gia đình sẽ chẳng lành

Một gia đình mà không quan tâm chăm sóc người già, chỉ quan tâm chăm sóc con trẻ thì xem phong thủy cũng không có tác dụng và tương lai cũng sẽ chẳng lành.

Đây cũng là một câu nói có ý nghĩa rất lớn trong việc khuyên răn người đời.

Vì sao làm như vậy lại khiến gia đình không may mắn?

Người ta ví mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái giống như cây và quả.

Quả của cây chính là con cái, còn gốc cây chính là cha mẹ, rễ cây chính là ông bà, tổ tiên…

Nếu như chúng ta muốn cái cây này lớn lên tươi tốt, sai quả ngon ngọt thì phải đem nước và chất dinh dưỡng chăm bẵm cho cây.

Lẽ nào lại đem chất dinh dưỡng cung cấp cho quả?

Ngày nay, nhiều người đã làm ngược lại, “đem dinh dưỡng chăm bón cho quả”, khiến quả không hấp thụ được dinh dưỡng mà còn bị thối.

Cổ nhân có câu: “Sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đấy!”

Cho nên, khi giáo dục con cái, không lời nào bằng lấy hành động làm gương.

Trong trăm cái thiện thì hiếu đứng đầu, cho nên một gia đình mà “bỏ già dưỡng trẻ” thì tất sẽ không thể hưng thịnh được.

3. Loại bỏ người hiền tài, dùng người bất tài – quốc gia sẽ chẳng lành

Cổ nhân có câu: “Thân cận hiền thần, xa rời tiểu nhân, đây là nguyên nhân khiến quốc gia hưng thịnh.

Thân cận tiểu nhân, xa rời hiền thần, đây là nguyên nhân khiến quốc gia suy bại.”

Người hiền tài không được phân công nắm giữ những việc lớn, việc phù hợp, thay vào đó lại sử dụng người bất tài thì đây là điềm báo tương lai xấu cho một đất nước, một quốc gia.

5 loại sự tình chiêu mời vận rủi cho bản thân và gia đình

4. Người già không dạy, người trẻ không học – phong tục bị hủy hoại

Người già là những người có nhiều kinh nghiệm, thông hiểu luân lý đạo đức làm người, cần phải dạy bảo con cháu thành người có đạo đức, người tốt.

Nhưng nếu người bề trên không dạy bảo người trẻ mà người còn trẻ tuổi thì lại ngạo mạn, không muốn thỉnh giáo người lớn tuổi thì phong tục sẽ không được kế thừa và bị hủy hoại.

5. Thánh nhân ở ẩn, kẻ ngu dốt nắm quyền – thiên hạ sẽ chẳng lành

Bậc thánh hiền là những người tài giỏi, có trí huệ, có đức hạnh, một khi họ không được trọng dụng, không được quốc gia coi trọng, lời nói ra cũng không được dùng thì bởi vì họ là những người không vì danh, không vì lợi nên sẽ chọn cách đi ở ẩn, không màng đến chuyện của thiên hạ.

Khi ấy, những người bất tài, vô dụng nắm quyền lãnh đạo thì thiên hạ ắt sẽ đại loạn và gặp tai họa.

Cổ nhân có câu: “Phúc nhân cư phúc địa, phúc địa phúc nhân cư”, ý nói, một nơi vốn có phong thủy không tốt nhưng khi có người đức hạnh ở, sau một thời gian, phong thủy của nơi ấy sẽ trở nên tốt.

Còn nếu một nơi có phong thủy rất tốt, nhưng một người không có đức hạnh ở thì sau một thời gian phong thủy cũng biến thành xấu, bị phá hư.

Vì vậy, bản thân thực sự không may mắn, không có điềm lành cũng không phải nhất định bởi vì phong thủy của gia đình không tốt.

“May mắn, điềm tốt” không hoàn toàn dựa vào ngoại cảnh.

Mọi người thường biết rằng phong thủy có thể dưỡng người, nhưng lại không biết được rằng người cũng có thể dưỡng phong thủy.

Cho nên phúc phận của một người cũng cần phải tích lũy mới thành.

Lâm Tắc Từ từng nói rằng, một người nếu tâm tính bất thiện thì phong thủy là vô ích.

Bởi vậy, điểm mấu chốt không phải là tìm thầy xem phong thủy mà là bắt đầu từ việc tu dưỡng tâm tính, hiếu thuận cha mẹ và thường mang trong mình lòng biết ơn thì điều may mắn sẽ đến.

– Sưu tầm –

Để lại ý kiến của bạn