5 hạng người Trí

Đức Phật có nói 5 hạng người Trí

1. Người có trí trước khi muốn trách ai phải – nghe-thấy-hiểu.

2. Người có trí- không nghe qua người khác mà đánh giá con người khi mình chưa biết họ

3. Người có trí không trách người khi bản thân mình còn nghi ngờ

4. Người trí luôn luôn lắng nghe và chia sẻ với mọi người

5. Người trí không đi nịnh bợ người khác.

5 hạng người Trí

Đức Phật dạy có 5 hạng người vô trí

1. Người không có trí nghe người khác nói mà chưa hiểu vội đi trách người khác- nghĩ xấu người khác

2. Người không có trí khi chưa Nghe-Thấy-Hiểu mà vội đi kết luận người khác là xấu

3. Người không có trí hay đi nghĩ xấu người khác khi bản thân mình quá tệ

4. Người không có trí xem người tốt là kẻ thù, xem người xấu là bạn

5. Người không có trí hay đi moi móc, hay đi nói xấu và nghĩ xấu người khác, đó là hạng ngu dốt nhất- hạng người hay đi nói xấu khí chưa hiểu.

– Sưu tầm –

Để lại ý kiến của bạn