4 tận và 4 không thể tận cả đời cần ghi nhớ

4 tận (4 điều cần tận sức mà làm)

1. Tận hiếu (hết lòng hiếu thảo)

Đối với cha mẹ phải tận hiếu.

Con người dù giàu hay nghèo, địa vị cao sang hay thấp hèn đều là do cha mẹ sinh ra và nuôi dưỡng.

Người xưa nói “Bách thiện hiếu vi tiên” là có ý nói rằng trong trăm cái thiện thì chữ hiếu là đứng đầu

2. Tận trung (hết lòng trung thành)

Đối với quốc gia, đối với nhân dân phải tận trung.

Kỳ thực, một người không thể sống không nhà, không nước, càng không thể sống trong “chân không”.

3. Tận thành (hết lòng chân thành)

Trên đời này, tinh lực, năng lực, tài lực, vật lực, học thức…đều có tính cực hạn lớn.

Bất luận là ai, cho dù là thiên tài quý tộc hay cao nhân thế ngoại đi chăng nữa cũng không thể cô lập một mình được.

Khi quan hệ, giao lưu người khác phải dùng thành tín làm gốc, đặc biệt đối với bạn bè càng phải “tận tín tận thành”

4. Tận Tâm (hết lòng hết sức)

Đối với sự nghiệp phải tận tâm.

Cho dù rất nhiều lúc, công việc và sự nghiệp thành hay bại không phụ thuộc vào ý nguyện của con người mà thay đổi được.

Nhưng, chỉ cần chúng ta tận tâm tận lực làm thì dù cho có thất bại hay khó khăn cản trở thì hy vọng thành công vẫn vĩnh viễn tồn tại.

4 tận và 4 không thể tận cả đời cần ghi nhớ

4 không thể tận (4 điều không nên dùng hết)

1. Không thể tận phúc (Phúc không thể hưởng thụ hết)

Người xưa nói:

“Phúc hề họa sở ỷ, họa hề phúc sở trí”, là có ý nói rằng: Phúc nếu như hưởng hết thì tất sẽ chiêu mời họa.

2. Không thể tận thế (Quyền thế không thể dùng hết)

Một người có quyền thế hay địa vị cao không thể có mãi trong cả đời.

Những người luôn tự cao tự đại, vênh mặt sai khiến người khác cần hiểu rằng:

“Nước có thể chở thuyền nhưng cũng có thể lật thuyền.”

3. Không thể tận nói (nói đến cùng cực)

Lời nói không thể nói tận!

Nói nhiều tất yếu sẽ có mất mát,

Người tận nói những lời hay, lời đẹp thường thể hiện ra sự khoác lác, tâng bốc, nịnh bợ, a dua, có khi còn thể hiện ra sự khúm núm và đánh mất khí chất của bản thân.

Nếu tận nói những lời xấu, thì sẽ tự rước họa vào thân, tạo khẩu nghiệp rất lớn và tự làm hại chính mình.

4. Không thể tận hành (tận làm)

Phép tắc hay các quy định là lấy con người làm gốc rễ mà đặt ra.

Nhưng mà chỉ dùng phép tắc mà thiếu đi sự linh hoạt thì lại thành chủ nghĩa giáo điều, xã hội và sự nghiệp làm sao có thể mong được phát triển đây?

Vậy nên Thế không thể đem hết, phúc không thể hưởng hết, tiện nghi không thể chiếm hết

-Sưu tầm-

Để lại ý kiến của bạn