3 kiếp nạn trời định con người tránh đâu cũng không bao giờ thoát

Cuộc đời con người dù có yên ả đến mấy thì cũng không thể tránh khỏi những kiếp nạn, dưới đây là 3 loại kiếp nạn đời người ắt trải qua.

Bạn có biết kiếp nạn do đâu mà hình thành không?

Là do tri kiến tà ác, hành vi tà ác tạo thành, chúng sanh nghiệp lực trói buộc, ác nghiệp chiêu cảm.

Phật thường nói: “Mười pháp giới y chánh trang nghiêm là duy tâm sở hiện duy thức sở biến”, đó là nói rõ nguồn gốc của vũ trụ nhân sanh là do vậy mà đến.

Phật lại nói với chúng ta: “Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh”.

Hữu tình có tưởng liền biến thành hữu tình thế gian, vô tình vô tưởng liền biến thành khí thế gian.

Hữu tình thế gian và khí thế gian là đồng một căn nguyên.

3 kiếp nạn trời định con người tránh đâu cũng không bao giờ thoát

Trên đời, có những kiếp nạn, có những trở ngại mà con người nhất định phải trải qua, đó là:

Nhân thân hiếm thấy

Chính là không nhận ra chính bản thân mình, tưởng rằng ta hiểu ta nhất, nhưng thực ra chính ta còn không hiểu bản thân mình.

Trong kiếp luân hồi, trăm ngàn năm mới có thể tạo nên hình người, nghiệp lực hồi báo, nhân quả đổi trao, muốn trở thành con người là vô cùng khó khăn, cần phải tạo vô số nghiệp lành thiện quả.

Vì thế mới là “nhân thân hiếm thấy”, tức là con người không dễ mà có trên đời.

Trung thổ khó sinh

Con người sinh ra ai cũng mong muốn được giàu sang, phú quý, nhưng Phật dạy càng khổ càng dễ tu ra cao nhân.

Hiện nay cuộc sống vật chất nâng cao nhưng đạo đức không có, luân lý không thông, chính là ý của “trung thổ khó sinh”.

Chân pháp khó nghe

Đối với Đức Phật, sinh mệnh tồn tại khó khăn mà đơn giản, tư tưởng cũng rất thanh tịnh nhưng trí tuệ lại lớn lao.

Vạn vật đều có Phật tính nhưng đồng thời cũng mang Ma tính, tồn tại song song như hai mệnh đề đối lập trong mỗi con người.

Vì thế “chân pháp khó nghe”, nghe rồi cũng khó học.

– Sưu tầm –

Để lại ý kiến của bạn