3 điều trong đời

♥ Ba điều trong đời, một khi đã qua đi, không thể nào lấy lại:

thời gian, lời nói, cơ hội

♥ Ba điều trong đời bất cứ ai cũng có thể sở hữu:

hy vọng, bình an, lương thiện

♥ Ba điều trong đời đáng giá nhất:

tình yêu, tình bạn, tự tin

♥ Ba điều trong đời không thể nắm chắc được:

thành công, ước mơ, vận may

 

3 điều trong đời

 

♥ Ba điều trong đời làm nên một người tốt:

chân thật, chuyên cần, đồng cảm

♥ Ba điều trong đời có thể huỷ hoại một người:

kiêu hãnh, tham vọng, nóng giận

♥ Ba điều trong đời thật sự chắc chắn:

ở đây, lúc này, hiện tại

– Sưu tầm –

Để lại ý kiến của bạn