11 kỹ xảo nói chuyện

Lời nói là thứ quyền lực mềm có quyền năng vô hạn.

Nói có thể khiến một người đang vui vẻ, hạnh phúc chết lặng trong đau khổ…cũng có thể mang một người từ nơi thất vọng tột cùng trở nên vui sướng hơn bao giờ hết.

Sau đây là những kỹ xảo cần lưu ý khi nói chuyện..

1. Chuyện của người khác, nói cẩn thận.

2. Chuyện của người lớn, ít nói.

3. Chuyện của trẻ con, khuyên bảo giảng giải.

4. Chuyện nhỏ, nói một cách hài hước.

5. Chuyện không làm được, đừng nói.

11 kỹ xảo nói chuyện

6. Chuyện buồn, chỉ tìm bạn tri kỉ nói.

7. Chuyện của bản thân, nên nghe người khác nói thế nào trước.

8, Chuyện vợ chồng, cùng nhau thương lượng.

9. Chuyện gấp, nói từ từ.

10. Chuyện có thể xảy ra, đừng nên nói bậy.

11. Chuyện tổn thương người khác, tuyệt đối không nói.

-Sưu tầm-

Để lại ý kiến của bạn