11 kiểu người nên tránh trong hôn nhân 01

y khi bạn thực sự yêu họ, muốn an ủi, bảo vệ họ thôi.

y khi bạn thực sự yêu họ, muốn an ủi, bảo vệ họ thôi.

Để lại ý kiến của bạn