10 nghiệp thiện

10 nghiệp thiện

1. Không sát sinh thân hình khỏe mạnh
Họa tránh xa, mọi việc hanh thông
Luật đời – Nhân Quả mà trông
Đã không gây ác, thì không khổ sầu.

.

2. Không trộm cắp, trở nên giàu có

Của nhiều, bền tốt đẹp do ta

Trí Nhân, phúc đức mà ra

Thân tâm thanh tịnh, nhà nhà an vui.

.

3. Không tà dâm, cuộc đời đức hạnh

Trừ si mê mọi sự hanh công

Thân rèn vững như thành đồng

Trong ngoài kính trọng, vợ chồng hòa vui.

.

4. Đừng nói dối, mà đời lắm tội

Chẳng khôn nào thắng nổi thật thà

Nói năng chớ có điêu ngoa

Thì vui tìm đến, quỷ tà bỏ đi.

.

5. Đừng thêu dệt nói chi sai quấy

Nịnh người này, tâng đẩy kẻ kia

Gây ra huyễn hoặc, chia lìa

Cho người đau khổ, mình thì sao đây?

10 nghiệp thiện
10 nghiệp thiện

6. Đừng nói lưỡi hai chiều đòn xóc

Trước mặt khen, đâm thọc sau lưng

Như dao hai lưỡi vẩy vung

Hại người chưa kịp, nó tung hại mình.

.

7. Đừng sân hận sinh lời hung ác

Vạn ngục tù tạo tác từ đây

Nhu hòa nhẫn nhục mà xây

Trái oan hóa giải, thù nay bạn hiền.

.

8. Đừng tham lam trí liền sáng tỏ

Tư duy minh hiểu rõ đúng sai

Công phu tu thiện miệt mài

Chính kiến mà giữ, ác sai không hành.

.

9. Đừng giận hờn, là hơn mọi lẽ

Rõ đúng sai, trí lại tỏ tường

Khiêm cung, tôn kính dựa nương

Từ bi hỷ xả là đường ta theo.

.

10. Đừng si mê là gieo trí sáng

Trừ vô minh, sứng đáng thượng căn

Chớ tin số mệnh, quỷ hành

Chỉ tin thiện ác tác thành từ tâm

– Sưu tầm –

Để lại ý kiến của bạn