10 điều tối kị trong giao tiếp

Trong giao tiếp hằng ngày bạn cần lưu ý những điều sau.

1. Đừng có giọng sách vở:

Ai cũng ham hiểu biết mà không phải mỗi người chịu kẻ khác lên mặt dạy mình.

2. Đừng chỉ nói về mình: trong câu chuyện, thường cái tôi thực đáng ghét

3. Đừng nói mãi 1 đề tài: của ăn ngon đến đâu, ăn quá cũng ngán.

4. Đừng già tảng: điều này sẽ làm cho người khác mất dũng khí, bị động, bị khinh.

5. Đừng cãi lộn: khó có cuộc cãi lộn nào mỗi bên cho mình có lỗi.

10 điều tối kị trong giao tiếp

6. Đừng hấp tấp: thiếu trầm tỉnh làm sao có nhiều ý hay và cách nói hấp dẫn để thuyết phục đối phương.

7. Đừng ưa bàn tâm sự: Coi chừng có những lỗ hở mà gia đình hay xã hội bí mật bị vạch lưng, bại lộ cách tai hại

8. Đừng chỉ trích: muốn hạ bệ người ta mà muốn người ta có thiện cảm với mình à?

9. Đừng làm đòn xóc: định nộp người ta mà người ta không trốn mình sao được.

10. Đừng nói sai tiếng mẹ đẻ: coi chừng người ta đánh giá vốn học ta xuyên qua cách ta sử dụng tiếng Mẹ đẻ.

– Sưu tầm –

Để lại ý kiến của bạn