10 điều hạnh phúc

01.- Được thân cận với những người hiền đức, có khả năng xa lánh được những kẻ đang đi trên con đường sa đọa.

Loading...

02.- Được sống trong một môi trường thuận tiện cho sự tu học và sự tạo tác những nhân lành.

03.- Được có cơ hội thêm về giáo pháp, về giới luật, về công nghệ và về ngôn ngữ văn chương.

04.- Được phụng dưỡng mẹ cha và có thời giờ để ý săn sóc vợ chồng con cái của mình.

05.- Được chia sẻ thì giờ, tài vật và hạnh phúc với kẻ khác.

10 điều hạnh phúc

06.- Được có cơ hội vun trồng đạo đức, xa lánh hẳn rượu chè cờ bạc.

07.- Được thực tập un đúc các đức khiêm nhượng, biết ơn và tri túc của đạo giác ngộ.

08.- Được thân cận với các vị khất sĩ mà học hỏi đạo lý.

09.- Được sống một cuộc sống trong sạch theo nguyên tắc Bốn Sự Thật.

10.- Được học cách thiền quán để tháo bỏ những phiền não và ưu sầu trong cuộc sống.

Loading...

-Sưu tầm-

Để lại ý kiến của bạn