10 điều ghi nhớ khi bạn gặp khó khăn

1.Hạnh phúc không kéo dài mãi mãi, và bản chất của nó là vậy.

2.Thất bại dạy cho ta những bài học kinh nghiệm.

3.Có thể bạn không thấy kết quả bây giờ, nhưng bạn đang tiến bộ lên từng ngày.

4.Những gì bạn cảm thấy không phải thước đo chính xác của thực tại.

5.Bạn không thể thay đổi điều mà bạn từ chối đối mặt.

10 điều ghi nhớ khi bạn gặp khó khăn

6.Bạn không phải là quá khứ của mình.

7.Đôi khi không đạt được một điều gì đó lại là một điều may mắn.

8.Bạn là một sản phẩm “đang trong quá trình hoàn thiện”.

9.Không ai có thể làm thay điều đó cho bạn.

10.Cuộc sống không dễ dàng,nhưng lại rất đáng sống.

-Sưu tầm-

Để lại ý kiến của bạn