10 câu nói hài hước về tiền bạc

1. Tiền không mang lại hạnh phúc cho những người…

…không có chúng!

2. Tiền không quan trọng…

…nhưng đó là ta đang nói về tiền của người khác!

3. Sống được bằng những đồng tiền ít ỏi đó là 1 tài năng.

4. Không có tiền thì không thể sống,

Nhưng có tiền chưa chắc đã được sống.

5. Tiền mang lại hạnh phúc với những người biết sử dụng chúng,

Biết dùng nó để đem đến niềm vui cho những con người bất hạnh.

10 câu nói hài hước về tiền bạc

6. Tôi không tham tiền.

Nhưng nó làm thần kinh tôi bớt căng thẳng.

7. Tất cả những đồng tiền đều tốt,

Nhất là những đồng tiền mặt.

8. Thật tồi tệ nếu bạn mất tinh thần,

Nhưng còn tồi tệ hơn nhiều nếu mất hết tiền!

9. Nếu tiền không làm bạn hạnh phúc thì hãy đưa nó cho tôi.

10. Trước kia khi có tiền tôi thấy tiền là quan trọng

Nhưng bây giờ khi hết tiền rồi tôi thấy nó còn quan trọng hơn nhiều.

-Sưu tầm-

Để lại ý kiến của bạn